Menu Zamknij

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa SUP (Single Use Plastics) została wprowadzona w polskim prawodawstwie 24 maja 2023 r. razem z wejściem w życie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. ​Wprowadzenie nowych obowiązków ma znaczący wpływ na wszystkich przedsiębiorców korzystających z produktów jednorazowego użytku, wytworzonych z tworzyw sztucznych. Przepisy dotyczą także tzw. użytkownika końcowego.

Oto kilka ważnych informacji, związanych z nowymi przepisami dyrektywy plastikowej.

JAKICH PRODUKTÓW DOTYCZY USTAWA?

Produkty objęte obowiązkiem pobierania opłaty od użytkownika końcowego zostały wymienione w załączniku 6 do ustawy i zalicza się do nich:

1) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

2) pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

KIM JEST UŻYTKOWNIK KOŃCOWY?

Użytkownikiem końcowym może być wiele podmiotów. Mogą być to zarówno przedsiębiorstwa, organizacje nie będące przedsiębiorstwami oraz osoby fizyczne. „Art. 2. 11a c) użytkownik końcowy – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;”

Przykład:

• Klient kupujący kawę na wynos w kawiarni.

• Firma kupuje jednorazowe kubki z tworzywa sztucznego na napoje dla swoich pracowników, którzy używają ich do picia wody z dystrybutora.

• Firma kupuje jednorazowe kubki z tworzywa sztucznego na napoje dla swoich pracowników i gości zewnętrznych w związku z zorganizowaniem spotkania.

JAKIE OPŁATY NARZUCAJĄ PRZEPISY?

Sprzedaż kubków i pojemników z tworzywa sztucznego lub zawierających tworzywo sztuczne użytkownikowi końcowemu, jest objęte obowiązkiem pobierania opłaty.

11 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2023r. wprowadzające następujące opłaty za kubki i pojemniki na żywność z tworzywa sztucznego:

  • Kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka – 0,20 gr (+VAT) za sztukę
  • Pojemniki, w których podawana jest żywność – 0,25 (+VAT) gr za sztukę

Opłatę tę pobiera sprzedający od użytkownika końcowego. Zebraną opłatę sprzedający przekazuje do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

DODATKOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY

Przedsiębiorcy prowadzący punkt gastronomiczny lub handlowy, w którym udostępnia się klientom odpłatnie lub nieodpłatnie jednorazowe pojemniki na żywność lub kubki z tworzywa sztucznego, musieli zarejestrować się lub uaktualnić swój wpis w BDO do 24 sierpnia 2023 roku. Pierwsze sprawozdanie (wyłącznie ewidencję, bez opłat) za 2023 rok za okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku należy złożyć w terminie do 15 marca 2024 r.

Akty prawne:

Dyrektywa Single Use Plastic, przyjęta w maju 2019 roku

DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 877

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZ. 2679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2023 r.